Tin tức về thanh toán của CrypTrade Capital

Tin tức về thanh toán của CrypTrade Capital
4 (80%) 1 vote

Kính gửi các nhà đầu tư và đối tác của công ty!

Chúng tôi biết rằng nhiều bạn đã phải đối mặt với một số vấn đề và cần sự hỗ trợ có thẩm quyền từ Công ty. Nhóm của chúng tôi, như trước, sẵn sàng trả lời tất cả các câu hỏi của bạn càng sớm càng tốt.

Các bộ phận tài chính và phân tích, đến lượt nó, đã tập trung các nỗ lực để hoàn thành các nhiệm vụ được đặt trước đó.

Hiện tại, công ty đã đình chỉ việc duy trì tài khoản ở các nước châu Âu và các nước CIS.

Đồng thời, các nhà phân tích của chúng tôi đang phát triển một kế hoạch để thực hiện đầy đủ cam kết của công ty cho mọi nhà đầu tư và đối tác.

Theo lộ trình, công bố vào ngày kỷ niệm của công ty ở Thổ Nhĩ Kỳ, nơi chúng tôi cùng với bạn đã phát triển con đường phát triển và quy mô của chúng tôi, nó đã được lên kế hoạch để thực hiện thanh toán 100% toàn bộ tiền tệ trong vòng 7-10 ngày tiếp theo.

Điều này sẽ cho phép Công ty thực hiện cam kết của mình và tối đa đảm bảo rủi ro của thị trường tiền tệ cryptocurrency, cũng như điều chỉnh đáng kể các mối quan hệ với các cơ quan quản lý.

Hiện tại, các khoản thanh toán đã được thực hiện cho 100% cam kết ở tất cả các khu vực.

Ngoại lệ duy nhất là phân khúc của nhà đầu tư và đối tác châu Âu, trong đó đang phát triển các thủ tục pháp lý cần thiết.

Best Regards,

Team CRYP TRADE CAPITAL HOLDING

Hiện tại clix5 vẫn để khuyến cáo ngừng đầu tư cho đến khi các khoản thanh toán được thực hiện hoàn toàn cho nhà đầu tư VN.

Dear investors and partners of the company!

We know that many of you have faced a number of problems and need a competent support from the Company. Our team, as before, is ready to answer all your questions as soon as possible.

The financial and analytical department, in turn, has focused the efforts to fulfill the previously set tasks.

For now, the company suspended the account maintenance in the European countries and CIS countries.

At the same time, our analysts are developing a plan for the full implementation of commitments of the company to every investor and partner.

According to the roadmap, announced on the anniversary of the company in Turkey, where we together with you developed our path of development and scaling, it was planned to make a full 100% payment in crypto-currencies within the next 7-10 days.

This will allow the Company to fulfill its commitments and maximally insure the risks of the crypto-currency market, as well as significantly regulate the relations with regulatory authorities.

At present stage, payments have already been made for 100% of commitments in all regions.

The only exception is the European segment of investors and partners, for which the necessary legal procedures are being developed.

Comments

comments

One comment

Hello, Welcome to clix5!