RCB request

Chào bạn,

Vui lòng đọc tham khảo những nội dung dưới đây trước khi bạn gửi yêu cầu RCB để giảm thời gian chờ đợi, kiểm tra của hai bên và việc RCb sẽ tiến hành được nhanh hơn.

*Điều kiện chung để RCB như sau:

 1. Là tuyến dưới của clix5
 2. Đầu tư từ $50
 3. Báo danh trong 5 ngày làm việc (7 ngày lịch)

*Clix5 thực hiện RCB theo tiêu chí con số 5 như sau:

leniex.com
 1. Trả ít nhất 50% hoa hồng nhận được từ tuyến dưới
 2. Thực hiện RCB chậm nhất trong vòng 5 ngày làm việc

*Cách báo danh RCB:

 1. Nếu Có bài review thì nên comment trong bài để yêu cầu RCB (ưu tiên)
 2. Không có bài review mới sử dụng form RCB (*)

*Nếu có bài viết trên clix5 mà dùng form RCB thì trừ 2% phí RCB

*RCB bị hủy nếu thuộc một (1) trong các quy định sau:

 1. Không phải tuyến dưới của clix5
 2. Đầu tư dưới $50.
 3. Báo danh ở cả trên bài viết và dùng form yêu cầu RCB
 4. Báo danh RCB sau khi quá 5 ngày (working days) đầu tư.

THANK YOU!Cảm ơn bạn-Hợp tác vui vẻ

loading...