Elite Listing (The Best investment online)

Elite listing là danh sách những site đầu tư online có độ khả tín cao mà clix5 đang đầu tư, danh sách này nhằm tách biệt giữa những site đầu tư online lãi cao (HYIP) với những site uy tín dành cho nhà đầu tư lớn. Elite listing bao gồm những site thỏa mãn những điều kiện sau:

  • Lãi ngày  từ 0.3%-1% tức lãi tháng từ 9%-30%
  • Có công ty với độ khả tín cao, rank Alexa <200.000
  • Đã có thời gian hoạt động ổn định từ 3 tháng trở lên

Vui lòng click vào  reviewed  để xem chi tiết bài hướng dẫn/giới thiệu và báo danh để nhận RCB nếu bạn tham gia và đầu tư


RECYCLIX    reviewed

Online Since: 21.07.2014 (from Poland)

Investment Plans: 14% monthly lifetime for 1 cycle/35 days (ROI=146% Annual)

Interest return: 35 days

Investment online processor: BTC, Bankwire, Visa/Master card

Minimal Spend: 20 EUR

Withdrawal: Manual

Principal Return: NO

Clix5 RCB: 6% (Enter sponsor code:AB93-4E11-B1B9)


QUESTRA HOLDINGS    reviewed

Online Since: 17.04.2013 (From Portugal)

Investment Plans: 3.6%-4% weekly in 365 days (ROI=187% Annual)

Interest return: Weekly

Investment online processor: PM, BTC, OKPay, ADVcash, Bankwire

Minimal Spend: 90 EUR

Withdrawal: Manual

Principal Return: NO

Clix5 RCB: 5%-9%

728x90


Service Merchants Corp    reviewed 

Online Since: 21.07.2014 (From Dominica)

Investment Plans: 0.25-2.5% daily on business days until you reach 150% ROI

Interest return: Weekly

Investment online processor: PM, BTCe, OKPay, Payeer, Paytoo, STP, Neteller

Minimal Spend: $20

Withdrawal: Instant

Principal Return: NO

Clix5 RCB: 3%

Banner728x90


EDELWEISS5  reviewed 

Online Since: 09.05.2016 (From Germany)

Investment Plans: 0.5%-3% Daily in 365 days (ROI=302% Annual)

Interest return: Daily

Investment online processor: PM, BTC, PE, AdvCash

Minimal Spend: $30

Withdrawal: Twice per month(1-3rd or 16-18th)

Principal Return: NO

Clix5 RCB: 5%


ETHTRADE  reviewed

Online Since: 01.05.2016 (From Hong Kong)

Investment Plans: Up 25% monthly interest lifetime (ROI=300% Annual)

Interest return: Daily

Investment online processor: ETH, BTC, ADVcash

Minimal Spend: $30

Withdrawal: Manual (min pay $10)

Principal Return: YES

Clix5 RCB: 5%-8%

 

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★