Home Elite Listing (The Best investment online)

Elite Listing (The Best investment online)

Elite listing là danh sách những site đầu tư online có độ khả tín cao mà clix5 đang đầu tư, danh sách này nhằm tách biệt giữa những site đầu tư online lãi cao (HYIP) với những site uy tín dành cho nhà đầu tư lớn. Elite listing bao gồm những site thỏa mãn 2 trong những điều kiện sau:

  • Lãi ngày  từ 0.3%-1% tức lãi tháng từ 9%-30%
  • Có công ty với độ khả tín cao, rank Alexa <100.000
  • Đã có thời gian hoạt động ổn định từ 3 tháng trở lên

Vui lòng click vào  reviewed  để xem chi tiết bài hướng dẫn/giới thiệu và báo danh để nhận RCB nếu bạn tham gia và đầu tư. (Cập nhật 03.08.2017)


1.QUESTRA HOLDINGS    reviewed

Online Since: 17.04.2013 (From Portugal)

Investment Plans: 3.6%-4% weekly in 365 days (ROI=187% Annual)

Interest return: Weekly

Investment online processor: PM, BTC, OKPay, ADVcash, Bankwire

Minimal Spend: 90 EUR

Withdrawal: Manual

Principal Return: NO

(STOP INVEST)

728x90


2.RESONANCE CAPITAL    reviewed 

Online Since: 02.03.2017 (From Scotland)

Investment Plans: 4-6% WEEKLY in 42-336 days

Interest return: Weekly

Investment online processor: Bankwire, PM, Payeer, AdvCash & Nix

Minimal Spend: $50

Withdrawal: Daily manual

Principal Return: NO

Clix5 RCB: 5%


3.CRYP TRADE CAPITAL  reviewed

Online Since: 01.10.2016 (UK/SPAIN)

Investment Plans: 17.7% to 29.7% monthly (ROI=361.35% Annual)

Interest return: Daily

Investment online processor: PM, BTC, AdvCash

Minimal Spend: $50

Withdrawal: Twice per month(15th or 30th)

Principal Return: NO

Interest Charge: 7 days per week

Clix5 RCB: 5-7%


 

 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

error: Alert: Content is protected !!