Dự án INS tiến hành Airdrop cho nhà đầu tư nắm giữ Token INS mỗi cuối tháng

20

Dự án hệ sinh thái INS đã kết thúc thành công ICO vào ngày 25 tháng 12 năm 2017. Hơn 20.000 người đã tham gia vào việc mua token. Tổng cộng 28.8 triệu thẻ Token INS được phân bổ cho người đóng góp. Trong đó khoảng 1.2 triệu INS chưa bán hết sẽ được gửi tới các thành viên đã tham gia đóng góp vào mua Token.

Hệ sinh thái INS sẽ phát hành 1/6 trong tổng số 1,2 triệu thẻ INS chưa bán hết trong thời gian 6 tháng vào cuối mỗi tháng, bắt đầu từ tháng 1 năm 2018.Tất cả các địa chỉ có giữ INS trong ví sẽ nhận được một phần của việc Airdrop này tương ứng tỉ lệ với số lượng mà ví đó nắm giữ.

Các điểm chính về các thẻ INS chưa bán được Airdrop:

• Khoản airdrop INS là miễn phí và bạn không cần phải trả tiền cho bất kỳ ai nhận nó. Giữ các thẻ INS của bạn hoặc mua thêm để tăng phần nhận airdrop INS của bạn!

• Những người tham gia, đội ngũ và cố vấn của Bounty không đủ điều kiện cho các khoản phát hành thẻ Airdrop này. Chỉ có thành viên tham gia mua token mới được airdrop.

• Tổng số Airdrop là 1,2 triệu INS

• Airdrop sẽ kéo dài trong 6 tháng từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2018. Trong thời gian này, tất cả các thẻ không bán được sẽ được Airdrop khoảng 1/6 (200 nghìn INS) vào cuối mỗi tháng

• Tất cả các địa chỉ trong ETH Wallet tham gia vào việc bán thẻ đều đủ điều kiện cho việc Airdrop và sẽ được chia “cổ phần” dựa trên số lượng thẻ INS có trong TK sẽ được quét trên cơ sở hàng ngày vào một thời điểm ngẫu nhiên.

• Ví với số dư INS trong tháng không đổi hoặc tăng sẽ nhận được số tiền bằng số dư bình quân hàng ngày của thẻ INS trong tháng

• Ví tiền có số dư INS bị mất trong một tháng sẽ nhận được số tiền bằng số dư INS tối thiểu hàng ngày trong tháng

• Số thẻ INS chính xác mà người tham gia nhận được tính là phần chia của anh ta chia cho tổng số cổ phần của tất cả người tham gia và nhân với tổng số token .

• Đối với lần phát hành đầu tiên vào ngày 31 tháng 1 năm 2018, số dư INS được mua trong quá trình bán hàng token. Đối với tháng hai và muộn hơn, số dư ban đầu được tính là số dư cho ngày đầu tiên của tháng.

Theo INS blog

Dự án INS tiến hành Airdrop cho nhà đầu tư nắm giữ Token INS mỗi cuối tháng
Đánh giá

Comments

comments

Hello, Welcome to clix5!

error: Alert: Content is protected !!