Review TheAdsTeam (TAT)-site revshare up 120% ROI, lãi ngày up 2.5%

home

(Revshare-Middle Risk)-TheAdsTeam (TAT) là một site revshare sẽ chính thức hoạt động vào ngày 15.10.16. Đây cũng là site revshare đang được cộng đồng đầu tư revshare (MMG) hưởng ứng nhiệt thành cùng với những leaders có tiếng tham gia.

Năm 2016 là một năm không mấy thuận lợi cho revshare vì sự ra đi của TrafficMonsoon, sự thiếu vắng ý tưởng tiên phong cùng với những site revshare mở ra na ná nhau và scam quá sớm. Tháng rồi cũng ghi nhận việc Scam của 2point4daily mà admin là ponoycash thành viên của cộng đồng MMG, rồi Adcrump đang phát triển thì tạch do admin scam làm thị trường càng thêm ảm đạm hơn.

Tuy nhiên những site còn chạy tốt như MPA, ET từ năm 2015 hay 10AP, M24HI..của năm 2016 vẫn là những nhân tố tích cực cho thị trường revshare. Quan trọng là sự trung thực và điều hành từ admin của site và cộng đồng đầu tư tích cực.

» Read more