Bạn đã nạp 0.0133BTC để mua Token ưu đãi ban đầu trên Banana Fund chưa?

Bạn đã nạp 0.0133BTC để mua Token ưu đãi ban đầu trên Banana Fund chưa?
5 (100%) 2 votes

(Tin tức ) Sáng hôm nay khi bạn vào Banana Fund sẽ thấy dòng thông báo “Fund your account balance, and place a bid in our Initial Offering ASAP!” để giữ chổ trên block và mua Token ưu đãi ban đầu vào ngày 25.01.2017 (GMT) tức bắt đầu 7h sáng VN cùng ngày.

Sau khi nạp tiền (tối thiểu 0.0133 BTC) thì vô mục Pre-Bid, click vào “PLACE 0.0133 PRE-BID” để thanh toán giữ chỗ.

Bạn có thể làm việc này ngày hôm nay cho đến trước ngày 25/01/2017

Dưới đây là số lượng Token, giá Token theo vị trí Block của bạn và khối lượng sẽ bán ra. Ví dụ ở block4 , giá Token là 0.3809522381 BTC và có khoảng 26.25 Token.

Xem thêm bài liên quan để hiểu về chương trình

Ý nghĩa của việc dep 0.01 BTC bữa trước và 0.0133 BTC (10$) bữa nay các bạn tham khảo giải thích của admin như sau:

6 comments

Hello, Welcome to clix5!